Vergoeding en tarieven

Afspraak maken

Er zijn drie manieren om een afspraak te maken bij de diëtist:

  • Via een doorverwijzing met een verwijsbrief van uw (huis)arts of tandarts
  • Via de Directe Toegankelijkheid Diëtist (DTD), zonder verwijsbrief van uw (huis)arts of tandarts
  • Via een doorverwijzing binnen de ketenzorg

Vergoeding dieetadvisering basisverzekering

In 2022 hebt u via uw basisverzekering recht op vergoeding van 3 uur behandeltijd. Deze 3 uur behandeltijd staat gelijk aan ongeveer 8 consulten. De consulten worden verrekend met het eigen risico. Het verplicht eigen risico voor de zorg, geleverd vanuit de basisverzekering is ook weer in 2022 vastgesteld op €385,00 per jaar. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico.

Vergoeding dieetadvisering aanvullende verzekering

Sommige zorgverzekeraars vergoeden via de aanvullende pakketten enkele extra uren dieetadvisering. Hier kunt u aanspraak op maken nadat de 3 uur dieetadvisering is bereikt vanuit de basisverzekering. U hoeft geen eigen risico te betalen voor dieetadvisering geleverd vanuit de aanvullende verzekering. Dit is per verzekeraar anders, in uw polis kunt u lezen of dit ook voor u geldt. Bij twijfel, neem contact op met uw zorgverzekering. Voor een overzicht van aanvullende verzekeringen die in 2022 dieetadvisering vergoeden; bekijk dan hier de lijst voor 2022.

Contracten met zorgverzekeraars

Ik heb met alle zorgverzekeraars een contract. Dit betekent dat u doorgaans géén factuur van mij ontvangt, de rekening voor dieetadvisering wordt direct naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Wanneer uw vergoeding op is, kunt u de consulten zelf betalen. In dat geval ontvangt u wel een factuur van mij.

Verhindering

Laat mij per email Stephanie@voedingenveerkracht.nl of telefoon 06-24927509 minimaal 24 uur van tevoren weten wanneer u de afspraak niet kunt nakomen. Wanneer de afspraak niet of niet tijdig is afgezegd, dan wordt de voor u geplande tijd wel in rekening gebracht. Deze rekening kan dan niet door uw verzekering vergoedt worden. In dat geval ontvangt u een factuur van mij.

Ketenzorg

Diëtistenpraktijk Voeding en Veerkracht is aangesloten bij de ketenzorg. Dit houdt in dat ik als diëtist samenwerk met praktijkondersteuners en huisartsen. Dieetadvisering vanuit de ketenzorg is geldig voor suikerziekte (diabetes mellitus), longziekten (COPD) en cardiovasculair risico management (CVRM). Wordt u via de ketenzorg verwezen dan wordt de dieetadvisering vergoed zonder dat dit ten kost gaat van uw eigen risico. Uw huisarts en de diëtist zijn op de hoogte of dit ook voor u geldt.

Directe Toegankelijkheid Diëtist (DTD)

Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk, dat wil zeggen dat u zonder verwijzing van de (huis)arts of tandarts naar de diëtist kunt. Het is wel aan te bevelen uw verzekeringsgegevens na te kijken, er zijn namelijk zorgverzekeraars die alleen dieetadvisering vergoeden na verwijzing met een verwijsbrief. Uiteraard kunt u nog steeds uw bezoek aan de diëtist vooraf met uw huisarts bespreken en om een verwijsbrief vragen. Ik geef er de voorkeur aan u te ontvangen mét een verwijsbrief omdat uw huisarts in dat geval relevante medische gegevens kan overgedragen.

Tarieven

Indien uw zorgverzekeraar geen vergoeding meer biedt hanteert Diëtistenpraktijk Voeding en Veerkracht een tarief van €18,75 per 15minuten consult.

Soort consult/ handeling Duur consult/ handeling Tarief
Eerste consult 60min of 75min gesprekstijd €79,40 /€99,25
Vervolg consult 15min of 30min gesprekstijd €19,85 /€ 39,70
Telefonisch consult/ email consult 15min €19,85
Huisbezoek 15min toeslag i.v.m. reistijd €19,85
Berekenen van voedingswaarde eetpatroon 30min €39,70
Opstellen van een op maat gemaakt voorbeeld dagmenu 30min €39,70
Tussen-/ eindrapportage naar verwijzer 15min €19,85