Privacy

Waarborging privacy

In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met de diëtist bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. De diëtist respecteert uw leefomstandigheden en streeft er naar om u duidelijk te adviseren en goed met u samen te werken.

Klachtenregeling

Ik doe er alles aan u goede zorg te verlenen. Mocht u toch een klacht hebben, bespreek deze dan eerst. Als we er samen niet uit komen kunt u uw klacht indienen bij een onafhankelijke klachten-functionaris via bemiddeling@quasir.nl. De onafhankelijke klachtenfunctionaris kan het volgende voor u doen: uw klacht beoordelen, u adviseren over het formuleren, indienen van de klacht en u helpen zoeken naar een oplossing. Indien nodig kan uw klacht voorgelegd worden bij de geschilleninstantie Zorggeschil, via info@zorggeschil.nl. Kijk voor meer informatie op www.zorggeschil.nl

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op dit moment geldt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) nog in Nederland. Deze wordt per 25 mei 2018 vervangen door de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG zorgt voor betere beveiliging van persoonsgegevens. Het uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens niet zonder meer verwerkt en beheerd mogen worden door zorgverleners, zorginstellingen, bedrijven en andere instanties. Organisaties die regelmatig persoonsgegevens verwerken krijgen een grotere verantwoordingsplicht. Vanaf eind mei 2018 dient iedereen die persoonsgegevens verwerkt de handelingen op het gebied van informatiebeveiliging meer te structureren en vast te leggen. De basisregels veranderen niet, er komen wel wat nieuwe regels bij. In essentie zijn de nieuwe verplichtingen er vooral op gericht om:

  • Uw gegevens beter te beveiligen
  • U als cliënt meer controle te geven over uw persoonlijke gegevens
  • Zorgverleners, instanties en bedrijven te stimuleren om gericht beleid te maken op het gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens

Ook Diëtistenpraktijk Voeding en Veerkracht houdt zich aan deze verplichtingen. Hier kunt u de desbetreffende privacy verklaring raadplegen.