Kwaliteit

Beschermde titel

De titel diëtist is bij wet beschermd. Alleen professionals die de vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond mogen de titel diëtist gebruiken. Ik mag mijzelf sinds 2011 diëtist noemen.

Kwaliteitsregister Paramedici

logo Kwalteitsregister ParamediciDe diëtist is verplicht om de vakkennis goed bij te houden en te voldoen aan kwaliteitsnormen. Diëtisten die aan deze eisen voldoen, staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Om mijn kennis over voeding, gezondheid en ziekte te verbreden, te verdiepen en up-to-date te houden volg ik diverse bijscholingen en cursussen. Sinds 2011 ben ik dan ook ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Deze kwaliteitsregistratie geeft aan dat ik als diëtist voldoe aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroep in de Individuele Gezondheidszorg) en beschik over actuele kennis en ervaring.

Beroepsverenigingen

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

logo nvd Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Deze beroepsvereniging is dé beroepsvereniging van diëtisten. De NVD vertegenwoordigt de diëtist op (inter)nationaal niveau, zet zich in voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de diëtetiek en behartigt de belangen van de diëtist. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op het werk van de diëtist en op het beleid van de NVD. Om de diëtist in al haar facetten, rollen en werkterreinen te ondersteunen is de NVD op de volgende beleidsterreinen actief: beroep- en vak ontwikkeling, effectiviteit en kwaliteit, positionering en financiering en profilering.


Diëtisten Coöperatie Nederland

logo DCN Daarnaast ben ik aangesloten bij Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN). Deze beroepsvereniging is een landelijk netwerk van vrijgevestigde diëtisten. De coöperatie stelt zich ten doel de belangen te behartigen van haar leden zowel op landelijk, regionaal en zo nodig op individueel niveau. De DCN ondersteunt haar leden bij het opzetten van een professionele praktijk, adviseert bij de praktijkvoering en bij kwaliteitsmanagement.


Diëtisten Vereniging het Gooi en Omstreken

logo DVGOOok maak ik deel uit van de Diëtisten Vereniging Gooi en Omstreken (DVGO). Deze vereniging is een samenwerkingsverband van Diëtisten in de regio Gooi en Omstreken. De vereniging richt zich in het bijzonder op de praktijkuitoefening in het kader van ketenzorg en geïntegreerde eerstelijnszorg en is gericht op een regio dekkend netwerk van samenwerking.